Ang tunay na terorista, pumapatay ng aktibista.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Ang tunay na terorista, nagkukulong sa aktibista.
Bumibili ng kongresista.
Bumibili ng boto.
Bumibili ng mamamatay-tao.
ANG TUNAY NA TERORISTA,
PUMAPATAY NG AKTIBISTA.
http://rolandotolentino.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< HomePhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting
Photobucket - Video and Image Hosting
Bayan
Bulatlat
League of Filipino Students
Phil. Blog Carnival
Philippine Collegian
Piercing Pens
Pinoy Blog
Pinoy Weekly
Post Secrets
Purebeef
Sinewaya
Southern Tagalog Exposure
Young Blood
Young Radicals
Photobucket - Video and Image Hosting