Panahon na upang sumuway at maging mapangahas.

Photobucket - Video and Image Hosting


Kabataan,
Tagapagmana ng bukas.
Tagahulma ng kapalaran.
Pag-asa ng bayan.


Panahon na para sumuway at maging mapangahas.
Sumuway sa kasalukuyang ayos ng karahasan.
Magpumiglas laban sa lupit ng kahirapan.


Sumalungat sa karaniwang agos ng kawalang pakialam.
Ituwid ang tiwali.
Iwaksi ang bulok.
Ipagtanggol ang naaapi.


Kabataan,
Magtanong.
Maghamon.
Magtangka.
Makisangkot.


Kailangang mag-aral hindi lamang sa loob ng paaralan.
Maghanap-buhay upang maunawaan ang halaga ng paggawa.
Maghabol ng mga pangarap.
Makapagsilbi.
Makilala ang sarili.
Maging makabuluhan sa lipunan.


Kabataan,
Kailangang magpatuloy.
Kailangang pumadyak.
Kailangang kumampay.
Kailangang huminga.


Sa oras ng pagkagipit,
Nakakakuha ng lakas ang kabataan para lumangoy.
Nakakagalit ang mga nagaganap:
Katiwalian, kahirapan, kawalang katarungan.
Pero ang galit natin ang ang ating armas.
Tulad ng ating mga bayani,
Nagsilbi sa kapwa at nag-alay ng buhay para sa bansa.


Kung kailangang nasa bingit at pinagmumuntik-muntikanan.
Doon tayo lalong nagiging matalas at mas mapangahas.


Walang ibang tagapagmana ng bukas kundi tayo.
Walang ibang maghuhulma ng bukas kundi tayo.


Kabataan,
Panahon na upang sumuway at maging mapangahas.


Ngayong eleksyon, susuway tayo sa dikta ng kawalang pakialam at kawalang katiyakan.
Hindi tayo magkikimi ni hihingi ng paumanhin.


Ang pagsuway ay isang pagpapasya.
Ang pagsuway ay pagpanig at pagkitil sa pangit na kasalukuyang hindi natin pinili.
Ito'y pakikipagtitigan sa mata.
Ito'y paniningil at pagtitiyak sa ating mga karapatan.
Ito ay pagtangan sa papel natin sa pagbabago at paghamon sa sarili upang kumilos para sa mas makatao at mas makatarungang mundo.


Kabataan,
Magtanong.
Maghamon.
Magtangka.
Makisangkot.


*

May mga patlang.
Maraming patlang


dahil


maraming nagaganap
sa pagitan
sa labas
ng
mga
salita't
pangungusap.*

Higit pa sa mga salita ang kailangan natin.
Kung kaya nga't, hinding hindi ito ang panahon ng pananahimik.

0 Comments:

Post a Comment

<< HomePhotobucket - Video and Image HostingPhotobucket - Video and Image Hosting
Photobucket - Video and Image Hosting
Bayan
Bulatlat
League of Filipino Students
Phil. Blog Carnival
Philippine Collegian
Piercing Pens
Pinoy Blog
Pinoy Weekly
Post Secrets
Purebeef
Sinewaya
Southern Tagalog Exposure
Young Blood
Young Radicals
Photobucket - Video and Image Hosting